Spelregels

Contact

De redactie is per e-mail bereikbaar: prikbord@prikborddeworp.nl

Spelregels

Voor prikkers geldt het volgende:

  • Prikkers kunnen worden ingezonden door inwonenden van De Worp/De Hoven (gemeente Deventer) als ook inwonenden van de gemeente Voorst.
  • De redactie kan ingezonden prikkers wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen.
  • Voor prikkers gelden normale fatsoens¬normen; geen schutting¬taal, scheld¬woorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteurs¬recht.
  • Met het insturen van berichten bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op prikborddeworp.nl, en dat u prikborddeworp.nl het recht verleent om de berichten te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
  • Prikkers dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden geweigerd c.q. verwijderd.
  • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
  • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.


Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De redactie en webmaster aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Privacy - Gegevensbescherming

De redactie van prikborddeworp.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u via de website aan ons verstrekt worden door ons verwerkt en bewaard voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Meer daarover in onze Privacyverklaring (pdf).